Спеціалізовані медичні кабінети включають фізіотерапію, вертеброгенних терапевтів, гомеопатичні консультації, корекційну дерматологію, лазерну терапію, кабінети нетрадиційної медицини, консультації з харчування, центри допоміжного відтворення або пластичної хірургії.